Azemmour

Przybliżę Wam dziś Azemmour – miasto, które mnie ostatnio zachwyciło. Pokazując Maroko innym staram się zawsze zawozić ich w ciekawe i oryginalne miejsca. Miejsca te odkrywam najpierw dla siebie.

Azemmour leży 20 km na pn od El Jadida, 75 km na pd od Casablanki i kilka km od wybrzeża oceanu Atlantyckiego, na lewym brzegu rzeki Oum er-Rabia. Być może to tłumaczy, że nie ma tu tłumu turystów, jest cicho, klimatycznie i przepięknie…

Azemmour czy też Azamor (po arabsku: أزمور‎; po berbersku: ⴰⵣⴻⵎⵎⵓⵔ; po portugalsku: Azamor) został zbudowany przez Portugalczyków u schyłku średniowiecza na ruinach starożytnego miasta Azam, zamieszkałego kolejno przez Fenicjan, Kartagińczyków i Rzymian. Po Portugalczykach zostały do tej pory masywne żółte mury medyny, twierdza (Dar el Baroud) oraz charakterystyczne, masywne portale drzwiowe i okienne, wykonane z piaskowca.

Medyna jest malowniczo położona nad brzegiem rzeki Oum er-Rabia (co znaczy: Matka Wiosny) i można ją podziwiać z mostu lub drugiego brzegu. Jest to jedna z najpiękniejszych miejskich panoram w Maroku. Zresztą sami zobaczcie galerię poniżej:

Today I will tell you about Azemmour – a city that recently amazed me. Showing Morocco to the others I always try to present interesting and original places. These places I discover for myself first.

Azemmour lies 20 km to the north of El Jadida, 75 km to the south of Casablanca and a few km from the coast of the Atlantic Ocean, on the left bank of the river Oum er-Rabia. Perhaps this explains that there are no crowds of tourists, is quiet, climatically and beautifully…

Azemmour or Azamor (Arabic: أزمور, Berber: ⴰ ⵣ ⴻ ⵎ ⵎ ⵓ ⵔ; Portuguese: Azamor) was built by the Portuguese in the late Middle Ages on the ruins of the ancient city Azam, residing successively by the Phoenicians, Carthaginians and Romans. After the Portuguese were far massive yellow walls of the medina, fortress (Dar el Baroud) and specific portals doors and windows made of sandstone.

Medina is picturesquely situated on the banks of the river Oum er-Rabia (which means Mother of Spring) and can be admired from the bridge or the other shore. It is one of the most beautiful urban panoramas in Morocco. Anyway, see for yourself the gallery below:

Azemmour to także Święte Miasto, do którego pielgrzymi przybywają tłumnie z całego Maroka, aby odwiedzić swoich trzech świętych: Moulay Bouchaib Erredad, Lalla Aicha Bahria i Sidi Ouadoud – patrona garncarzy. Czwartym ważnym świętym jest żydowski rabin Abraham Moul Niss. O kulcie świętych w Maroku, zabronionym przez islam, przeczytacie na naszej stronie www.babafrica.com > Maroko > zabobony

Senne uliczki miasta ożywają we wtorki, podczas cotygodniowego targu, na którym można znaleźć wszystkie potrzebne do życia produkty. Te niepotrzebne zresztą też ;).

Azemmour is also a holy city, to which pilgrims come from all over Morocco to visit his three saints: Moulay Bouchaib Erredad, Lalla Aicha Bahria and Sidi Ouadoud – the patron saint of potters. The fourth saint is an important holy Jewish rabbi Abraham Moul Niss. About the cult of saints in Morocco, forbidden by Islam, read on our website www.babafrica.com > Morocco > superstitions

Sleepy city streets come alive on Tuesdays, on the weekly market, where you can find all the necessary and unnecessary products.

Kilka lat temu w Azemmour powstał pomysł zorganizowania festiwalu sztuki ulicznej pod nazwą: REMP’ARTS (jest to francuska gra słów, znacząca: sztuka na murze; samo słowo „remparts”, pisane bez apostrofu, znaczy po prostu: mury, wały, umocnienie). Idea nie jest nowa, gdyż taki festiwal jest już organizowany w Asilah (artykuł o tym znajdziecie tutaj a więcej zdjęć tutaj). W tym roku w maju odbyła się już jego 3 edycja. Do wykonania murali zostali zaproszeni międzynarodowi artyści, specjalizujący się w tej spektakularnej sztuce. Trzeba przyznać, iż efekt jest niezwykle malowniczy i ożywia ładne już i tak uliczki miasta. Przekonajcie się zresztą sami:

A few years ago in Azemmour was organized the first festival of street art, called: Remp’Arts. The idea is not new – similar festival is organized in Asilah (article about this can be found here and more photos here). This year was already the 3rd edition. The murals were made by invited international artists, specialists in that spectacular art. I must admit that the effect is very picturesque. See the pictures below:

Najsłynniejszym mieszkańcem miasta był żeglarz – odkrywca Estevanico, czyli Mustapha al-Azemmour, który żył w latach 1500 – 1539. Brał udział w ekspedycji Panfilo de Narváez’a w 1527 roku na Kubę i Hispaniolę i był pierwszym Marokańczykiem, który postawił nogę na lądzie amerykańskim (tereny dzisiejszej Florydy). Wyprawa została zdziesiątkowana przez liczne choroby, wypadki i głód. Estevanico przeżył i kontynuował swoją misję, aż do roku 1539, w którym to został zabity przez plemię Indian Zuni. Miasto jest bardzo dumne ze swojego bohatera, co pokazuje jeden z głównych murali:

The most famous resident of the city was a sailor – explorer Estevanico (Mustapha al-Azemmour), who lived from 1500 to 1539. He took part in the expedition of Panfilo de Narváez in 1527 to Cuba and Hispaniola, and was the first Moroccan who set foot on American land (territory of present day Florida). The expedition was decimated by numerous diseases, accidents and starvation. Estevanico survived and continued his mission until 1539, when it was killed by the Zuni tribe. The city is very proud of its hero, which shows one of the main murals:

Morocco_Azemmour_murals_59

Reklamy