KONTRASTY MAROKA

Oto dlaczego warto przyjechać do Maroka szczególnie teraz: w ciągu jednego dnia można zobaczyć wszystkie pory roku!!! Przedstawiamy drogę z Fezu do Merzougi na Saharze. Atlas Średni i Wysoki pokrywa dość pokaźna (jak na Afrykę) warstwa śniegu a temperatura oscyluje w granicach -5 ° C. Po 200 km docieramy do krainy wiecznego piasku – Sahary, której pomarańczowe wydmy zdają się płonąć w promieniach zachodzącego słońca. Na piaszczystym Ergu Chebbi temperatura w dzień przekracza 25 ° C, by w nocy spaść do około 10 ° C.

Ostatnia wycieczka, którą odbyliśmy z parą młodych Polaków, zaskoczyła nas różnorodnością temperatur, krajobrazów i doznań. Wszyscy byliśmy oczarowani. Poniższe zdjęcia pozwolą i Wam się zachwycić. Serdecznie zapraszamy:

THE CONTRASTS OF MOROCCO

Here’s why you should come to Morocco especially now: in one day you can see all the seasons! We present the way from Fez to Merzouga in the Sahara. Medium and High Atlas covers quite a substantial layer of snow and the temperature oscillates around -5 ° C. After 200 km we reach the land of eternal sand – the Sahara, where the orange dunes seem to be flaming in the rays of the setting sun. On sandy Erg Chebbi daytime temperatures exceed 25 ° C, to fall during the night to about 10 ° C.

Last trip that we had with a couple of young Poles, surprised everybody with the variety of temperatures, landscapes and experiences. We were all delighted. See the pictures below and let yourself be charmed as well:

LES CONTRASTES DU MAROC

Voilà pourquoi vous devez venir au Maroc surtout maintenant: en une journée, vous pouvez voir toutes les saisons! Nous présentons le chemin de Fès à Merzouga au Sahara. Moyen et Haut Atlas couvre une couche assez importante de neige et la température oscille autour de -5 ° C. Au bout de 200 km, nous arrivons à la terre de sable éternel – le Sahara, où les dunes oranges semblent être flamboyant dans les rayons du soleil couchant . Sur les températures diurnes de sable de l’Erg Chebbi dépasse 25 ° C, à tomber pendant la nuit à 10 ° C.

Dernier voyage que nous avons eu avec un couple de jeunes Polonais, surpris tout le monde avec la variété de températures, des paysages et des expériences. Nous étions tous ravis. Regardez les images ci-dessous et laissez-vous charmer ainsi:

Ostatnie 11 zdjęć przedstawia drogę z Sahary do Marrakeszu – znów śnieg na wysokich szczytach podczas gdy na dole jest około 20° C. A o wschodzie słońca nawet góry wyglądają jak pomarańczowe wydmy… Natura Maroka jest fascynująca. Spotkaliśmy takich podróżników, którzy zwiedzili cały świat, po czym stwierdzili, że Maroko jest najpiękniejsze!!! My się pod tym podpisujemy. Przyjedżcie by się o tym przekonać. Zapraszamy!

Last 11 images shows the path from Sahara to Marrakesh – again snow on the high peaks while down is about 20 ° C. At sunrise even mountains look like orange sand dunes… Nature of Morocco is fascinating. We met such travelers who have visited the whole world, and said that Morocco is the most beautiful! We agree with this opinion 100%. Come to find that out. You are welcome!

11 dernières images montrent le chemin du Sahara à Marrakech – encore de la neige sur les hauts sommets tout en bas est d’environ 20 ° C. Au lever du soleil, même les montagnes ressemblent à des dunes de sable oranges … Nature du Maroc est fascinant. Nous avons rencontré ces voyageurs qui ont visité le monde entier, et dit que le Maroc est le plus beau! Nous sommes d’accord avec cette opinion 100%. Venez le découvrir. Vous êtes les bienvenus!

Bab Africa Travel

Reklamy