Mieszkańcy Maroka / Moroccan residents

Dziś zapraszam Was do obejrzenia galerii postaci, które były na tyle ciekawe i inne, że zasługiwały na zdjęcie. Ludzie ci reprezentują różne regiony Maroka – od Tanger’u i gór Rif na północy (Chefchaoouen) aż do Sahary na południu (Rissani). Maroko jest krajem rozwijającym się, nowoczesnym (na tle innych państw afrykańskich), jednak trzymającym się tradycji. Osoby starsze ciągle noszą dżelaby (długie, luźne szaty, podobne do sukni, z szerokimi rękawami i kapturem w kształcie stożka) a młodsze często ubierają się po europejsku. Wiele kobiet nosi jednak nadal chusty zakrywające włosy. Powoduje to, iż stają się „niewidzialne” dla mężczyzn, którzy nie zaczepiają kobiet w chustach. To taki niepisany kod. Wiele młodych kobiet nosi również dżelaby – są one bardzo praktyczne (narzuca się je na spodnie i bluzkę, stanowią więc rodzaj ciepłego płaszcza) i po prostu piękne. Mienią się tysiącem kolorów, przyozdobione są misternymi wyszyciami, cekinami i koralikami. Nowoczesne kobiety szyją je na zamówienie z dobrej jakości materiałów i dostosowane do kształtu ciała (pokazujące talię). Coraz więcej Europejek kupuje sobie te piękne szaty – styl orientalny jest obecnie bardzo modny.

Na południu można spotkać wiele kobiet zakrywających całą twarz przed oczami ciekawskich. Dla nich jest to normalne i naturalne. Nas może szokować i wywoływać poczucie przykrości. Całkiem niepotrzebnie. Naprawdę większość Marokanek jest szczęśliwa. Ich życie toczy się w harmonii rodzinnej, mają swoje drobne zajęcia i radości. Na tym samym południu mężczyźni chodzą w turbanach, na które składa się kilkanaście metrów tkaniny. Jest to ciężkie i, dla Europejczyka, może się wydawać niewygodne. Dla nich jest to praktyczne (chroni przed słońcem, wiatrem i piaskiem) oraz modne. Co kraj to obyczaj. A nawet co region 😉

Zapraszam do obejrzenia i podzielenia się wrażeniami. Jestem ciekawa Waszych komentarzy 😉

Today I’d like to show you some moroccan residents that were so interesting and different, that deserved the picture. These people represent different regions of Morocco – from Tanger and the Rif mountains in the north (Chefchaoouen) to the Sahara in the south (Rissani). Morocco is a developing country, modern (compared to other African countries), but sticks to tradition. Older people still wear djellabas (long, loose robes, similar to the dress with wide sleeves and a hood in the shape of a cone) and younger persons often wear european-style clothes. Many women still wear a headscarf covering the hair. The result is that they become ” invisible” to men who do not bother them. It’s the unwritten code. Many young women also wear djellabas – they are very practical (it’s a kind of warm coat) and simply beautiful. Sparkle with a thousand colors, decorated with intricate embroidery, sequins and beads. Modern women sew them on order with good quality materials and adapted to the shape of the body (showing waist). More and more European women buys these beautiful garments – oriental style is now very fashionable.
In the south you can meet a lot of women covering the entire face from prying eyes. For them it is normal and natural. We can feel a sense of shock and distress. Quite unnecessarily. Really, most Moroccan is happy. Their life goes on in family harmony, they have their small activities and joys. In the same south, the men wear turbans, which consists of several meters of fabric. It is heavy and, for Europeans, it may seem uncomfortable. For them it is practical (protects against sun, wind and sand) as well as fashionable. Every country has its customs. And even every region.
Feel free to watch and share your experiences. I’m curious of your comments 😉
Enjoy

Aujourd’hui, je voudrais vous montrer quelques résidents marocains qui ont été si intéressant et différent, qui méritent l’image. Ces personnes représentent différentes régions du Maroc – de Tanger et les montagnes du Rif dans le nord (Chefchaoouen) au Sahara dans le sud (Rissani). Le Maroc est un pays en développement, moderne (par rapport à d’autres pays africains), mais s’en tient à la tradition. Les personnes âgées portent encore des djellabas (longues robes amples, semblables à la robe à larges manches et un capot en forme de cône) et les personnes plus jeunes portent souvent des vêtements de style européen. Beaucoup de femmes portent toujours un foulard couvrant les cheveux. Le résultat est qu’ils deviennent «invisibles» pour les hommes qui ne les dérangent pas. C’est le code non écrit. Beaucoup de jeunes femmes portent aussi des djellabas – ils sont très pratiques (c’est une sorte de manteau chaud) et tout simplement magnifique. Ils sont fait de mille couleurs, décorées avec des broderies, des paillettes et des perles. Les femmes modernes les coudrent sur commande avec des matériaux de bonne qualité et adaptés à la forme du corps (montrant la taille). De plus en plus de femmes européennes achète ces beaux vêtements – style oriental est aujourd’hui très à la mode.
Dans le sud, vous pouvez rencontrer beaucoup de femmes couvrant les visage des regards indiscrets. Pour eux, il est normal et naturel. Nous pouvons nous sentir un sentiment de choc et la détresse. Bien inutilement. Vraiment, la plupart des marocains est heureux. Leur vie se passe dans l’harmonie de la famille, ils ont leurs petites joies et activités. Dans le même sud, les hommes portent un turban, qui se compose de plusieurs mètres de tissu. Il est lourd et, pour les Européens, il peut sembler inconfortable. Pour eux, il est pratique (protection contre le soleil, le vent et le sable) ainsi que à la mode. Chaque pays a ses coutumes. Et même toutes les régions.

N’hésitez pas à regarder et partager vos expériences. Je suis curieux de vos commentaires 😉

Reklamy