Berber women / Berberki

Dziś chciałabym przybliżyć Wam tradycyjny strój oraz zwyczaje berberskich kobiet (o Berberach przeczytacie więcej w naszym słowniku pojęć na stronie www.babafrica.com). Jak możecie zauważyć na zdjęciach, Berberki mają dość proste szaty a tym, co je zdobi jest urzekająca, przeskalowana i przykuwająca uwagę biżuteria. Pokrywa ona głowę, szyję, czasami całą klatkę piersiową. Są to diademy, kolczyki, nausznice, naszyjniki, szpilki, korale, specyficzne broszki – fibule, bransolety, pierścienie i paski. Wykonana ze złota i drogich kamieni, srebra i kamieni półszlachetnych bądź metalu, szkiełek i palstiku, imitującego kamienie. Każdy jej rodzaj to małe, niepowtarzalne dzieło sztuki, wykonywane zawsze ręcznie. Każda Berberka w takiej biżuterii wygląda wyjątkowo. Uwielbiam patrzeć na te kobiety, które, niejednokrotnie bardzo biedne, podczas święta przekształcają się w księżniczki.

Today I would like to show you the traditional dresses and customs of Berber women in Morocco. As you can see on the pictures, Berber have a fairly simple dresses and very charming, giant and eye-catching jewelry. It covers their head, neck, sometimes entire chest. These are tiaras, earrings, necklaces, pins, big beads, brooches, bracelets, rings and belts. Made of gold and precious stones, silver and semi-precious stones or metals, glass and plastic, that imitates stones. Each piece is a small, unique work of art, always hand made. Each Berber woman looks georgous in that jewelry. I love to look at those women who, often very poor, in the festivity time are transformed into a princesses.

Jak możecie również zauważyć, na twarzach kobiet berberskich widać tatuaże. Dzisiaj są to przeważnie rysunki, wykonywane przy okazji większych świąt i celebracji ważnych momentów w życiu. Niegdyś były to prawdziwe tatuaże. Każdy z nich coś oznacza. Przede wszystkim przynależność do szczepu, czasami mówi czy kobieta jest zamężna czy rozwiedziona i czy ma dzieci. Niektóre tatuaże chronią przed „złym okiem” czyli różnymi nieszczęściami i urokami, rzucanymi przez ludzi i los. Inne dodają siły i mają moc terapeutyczną. Najważniejszym tatuażem, który był robiony po osiągnięciu przez dziewczęta dojrzałości płciowej, był ten na brodzie, idący pionowo. Mówił o płodności i chronił przed złem, które, wg wierzeń Berberów, wchodzi przez otwory w ludzkim ciele.

Berberki tatuują również dłonie i stopy (obecnie są to raczej rysunki henne). Ale to już zupełnie inna opowieść… 😉

A teraz zapraszam do obejrzenia zdjęć pięknych Berberek marokańskich (znalezione w sieci):

As you can also notice, that the faces of Berber women are covered by tattoos. Today, they are mostly drawings, made in the major holidays and the celebration of important moments in life. Once they were real tattoos. Each one has meaning – it shows the belonging to a tribe, sometimes it tells whether a woman is married or divorced and whether they have children. Some tattoos protect against the „evil eye”, others give strength or have the therapeutic power. The most important tattoo, which was made after reaching puberty in girls is the one on the chin. It tells about fertility and protects against evil, which, according to the beliefs of Berber, enters through the holes in the human body.
Berber tattooing also the hands and feet (currently they are rather henne drawings).but this is the subject for the other story.

And now I’d like to show you beautiful Berber women of Morocco. All photos were found in the network. Enjoy!


 

Reklamy