Ceuta – hiszpańska eksklawa na terytorium Maroka

Ceuta to miasto i strategiczny port morski, położony w pn-zach Afryce, przy Cieśninie Gibraltarskiej. Miasto jest eksklawą* Hiszpanii i leży w prowincji Kadyks, 21 km od wybrzeża Costa de Sol, posiada jednak status miasta niezależnego i jest strefą bezcłową. Graniczy z Marokiem. Leży na przylądku składającym się z siedmiu wzgórz i jej powierzchnia wynosi około 20 km2. Od północy opływa ją ocean Atlantycki a od południa i wschodu morze Śródziemne – oba akweny łączą się ze sobą za pomocą jedynej na świecie żeglownej fosy.

Główną gałęzią przemysłu Ceuty jest rybołóstwo i wszystko to, co związane z morzem. Miasto ma również długie tradycje wojskowe.

Ceuta is a city and a strategic seaport, located in north-west Africa, at the Strait of Gibraltar. The city is an exclave* of Spain and is located in the province of Cádiz, 21 km from the Costa del Sol. It is duty-free zone and it has special status as an “autonomous city”. It borders with Morocco. It lies on the cape of seven hills and its area is approximately 20 square kilometers. It is surrounded on both sides by water (with the Mediterranean and Atlantic connected by the only navigable moat in the world) and, together with Gibraltar on the other side of the Straits, dominates the entrance to the Mediterranean – hence its strategic military importance and traditions.

Agriculture and industry are almost non-existent in Ceuta and maritime and fishing traditions dominate.

Jedna z teorii głosi, iż na wzgórzu Monte Hacho stał jeden ze Słupów Heraklesa (inna mówi, iż słup ów stał na wzgórzu Dżabal Musa /Abyle/, po stronie marokańskiej). Drugi ze słupów był umieszczony na skale Giblartaru. Oba wyznaczały w starożytności koniec znanego świata i początek niewiadomego.

One theory says that at the Monte Hacho stood one of the Pillars of Hercules (another says that it stood on the Jebel Musa, on Moroccan land). Second pillar was placed on the rock of Gibraltar. Both in ancient times they marked the end of the known world and the beginning of the unknown.

Miasto zamieszkuje około 80.000 ludzi, przeważnie Hiszpanów. Jest też spora grupka Marokańczyków, Żydów i, co ciekawe, Hindusów. Mieszkańcy Ceuty są dumni z tego, iż potrafili na przestrzeni dziejów stworzyć tolerancyjną społeczność, składającą się z przedstawicieli 4 wielkich religii i kultur: chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i hinduizmu. Ponieważ koszt życia w Ceucie jest niższy niż w innych rejonach Hiszpanii (mieszkańcy płacą pół zwykłej kwoty podatków, nie ma podatku VAT) a położenie miasta sprzyja odpoczynkowi, Ceuta jest modnym kierunkiem dla emerytów.

The city population is about 80,000 people, mostly Spaniards. There is also a large group of Moroccans, Jews, and, interestingly, Hindus. Residents of Ceuta are proud of the fact that throughout history were able to create a tolerant society, composed of representatives of the four major religions and cultures: Christianity, Islam, Judaism, and Hinduism. As the cost of living in Ceuta is lower than in other regions of Spain (residents pay half the normal amount of taxes, no VAT) and its position is very nice, Ceuta is a trendy destination for retirees.

Ceuta ma dość burzliwą i interesującą historię. Założycielami miasta byli Fenicjanie, następnie przejęli je Kartagińczycy (Abyla) a później Rzymianie (Septem Fratres). W V wieku nastała era Wandalów, następnie miasto przeszło kolejno pod panowanie Bizancjum, Wizygotów, Arabów, Portugalczyków i wreszcie Hiszpanów w roku 1580. Od tego czasu, z krótką przerwą od 1694 do 1720, kiedy to przejęli je Arabowie, wchodzi w skład Hiszpanii. Ponieważ Ceuta (oraz Melilla i kilka przybrzeżnych wysp) leży geograficznie na terenie Maroka, rząd marokański chciałby przejąć nad nią kontrolę. Nic jednak nie zapowiada, że Hiszpania odda Maroku swe tereny, które tak naprawdę nigdy nie były marokańskie.

Ceuta has a very interesting history. The founders of the city were the Phoenicians, then came Carthaginians and later the Romans (Septem Fratres). In the fifth century the Vandals took the city, then it came successively under the rule of the Byzantine Empire, the Visigoths, Arabs, Portuguese and finally the Spaniards in 1580. Since then, with a short break from 1694 to 1720 when it took them Arabs, they are part of Spain. Because Ceuta (and Melilla and several islands) lies geographically in Morocco, the Moroccan government wants to take control of it. But Spain doesn’t want to give Morocco its land, which really has never been Moroccan.

Zwiedzanie Ceuty jest bardzo proste, gdyż wszystko, co warto zobaczyć, znajduje się w centrum, w pobliżu portu. Są to mury Twierdzy Królewskiej wraz z fosą, kościół i plac Afrykański, odrestaurowane łaźnie arabskie, deptak: centrum handlowo – restauracyjne miasta z pięknym Domem Smoków, port i marina a po drugiej stronie plaże z infrastrukturą. Dla pięknych widoków można się wspiąć na Monte Hacho i objechać Ceutę bulwarem nadmorskim. Dla ochłody można spędzić kilka godzin w Parku Morskim, który został zaprojektowany przez architekta z Lanzarote – Cesare Manrique. Głód można zaspokoić w jednej z licznych restauracji, które po południu serwują, tak popularne w Andaluzji, tapas. Ceuta, jako strefa bezcłowa, jest też świetnym miejscem na zakupy. Przy głównym deptaku znajdziemy wszystkie najważniejsze hiszpańskie marki z Zarą i Desigual’em na czele. I rzeczywiście jest taniej.

Visiting Ceuta is very simple, because everything worth seeing is located in the center, near the port. These are the walls of the Royal Fortress with a moat, the church and African square, Arab baths, pedestrian zone with a beautiful Dragons House, harbor and marina and the beaches with infrastructure. For beautiful views you can climb to Monte Hacho or make the tour on the seaside boulevard. To cool off, you can spend a few hours in the Marine Park, which was designed by the architect from Lanzarote – César Manrique. Hunger can be satisfied in one of the numerous restaurants that serve tapas, so popular in Andalusia. Ceuta, as a free trade zone, it is also a great place to shoping. At the main pedestrian street you will find all the most important Spanish brand, with Zara and Desigual. And indeed it is cheaper.

A teraz obejrzyjcie zdjęcia pięknej Ceuty i zaplanujcie do niej podróż, łącząc ją ze zwiedzaniem pólnocnego Maroka. Bab Africa Travel pomoże Wam spędzić tu niezapomniane chwile.

And now have a look at the beautiful pictures of Ceuta and plan the trip, combining it with a visit to the northern Morocco. Bab Africa Travel will help you to spend an unforgettable moments there.

Marhaban

*Eksklawa i enklawa. Exclave and enclave

Reklamy