Pocztówki z Nadoru

Nador piękny nie jest! Nie posiada medyny, jest chaotycznie rozbudowanym w ciągu ostatnich 60 lat nowym, ale nie nowoczesnym, miastem. Główne źródło utrzymania stanowi przemysł cementowy oraz port (czyli handel i przemyt!) oraz bliskie sąsiedztwo Melilli, hiszpańskiej enklawy w Afryce (handel przygraniczny). W związku z ostatnim punktem, kwitnie również nielegalna imigracja z Afryki do Europy. Nador nie wykorzystuje uprzywilejowanego położenia nad morzem – co prawda jest nadmorska promenada, ale plaży w samym mieście nie ma. Najbliższe plaże to Kariat Arkmane na wschodzie (ok. 24 km) i na północy, na przylądku Trois Fourches.

W ostatnich latach król Mohammed VI postanowił rozwinąć Nador, wykorzystując jego piękne położenie. W taki sposób przy Lagunie Mar Chica powstało nowoczesne osiedle z hotelami i usługami zwane Cite d’Atalayoun, w planach są osiedla Nador Med i Dwóch Mórz. Powstał też największy na morzu Śródziemnym park ornitologiczny i rozbudowano nadmorską aleję, zwaną Corniche. To dopiero początek i przed Nadorem jeszcze długa droga, by mógł się równać do pobliskiej Saidii lub Al Hoceimy, o Melilli nie wspominając. Jednak już widać pierwsze rezultaty. Ale o tym w następnej opowieści.

A teraz obejrzyjcie zdjęcia Nadoru. Prawda, że czarno-biała fotografia posiada swój niezaprzeczalny urok? Ukrywa brzydotę, podkreśla kształty, wydobywa światłocień. Ważna jest atmosfera i ogólne wrażenie. Miłego oglądania

Nador is not beautiful! It does not have the medina, it has been building chaotically during the last 60 years. It is new, but not a modern city. The main source of income is cement industry and the port (trade and smuggling!) and close neighborhood to Melilla, a Spanish enclave in Africa (boarder trade). In connection with last point, there is also an illegal immigration from Africa to Europe. Nador has a promenade but unfortunately there is no beach in the city. The nearest beaches are: Kariat Arkmane – east (approx. 24 km) and Cape Trois Fourches – north.

In recent years, King Mohammed VI decided to develop Nador using its beautiful location. At Laguna Mar Chica there was created a modern residential complex with hotels and services known as Cite d’Atalayoun. There are some plans to create also new residential complexes which are going to be called: Nador Med and Two Seas. There was also created the largest Mediterranean Sea bird park expanded coastal avenue, called the Corniche. This is only the beginning and before Nador is still a long way to be similar to the nearby Saidia or Al Hoceima, not to mention about Melilla. We already can see the first results. But more about that in the next story.

Now, please have a look at the pictures from Nador. Is it true that black – and – white photography has its undeniable charm? It hides the ugliness, emphasizes shapes, brings chiaroscuro. Atmosphere and overall impression is important. Enjoy the views!

Reklamy