Azrou – berberskie miasto w Atlasie Średnim

Azrou to bardzo klimatyczne, kolorowe berberskie miasto, położone w sercu Atlasu Średniego, otoczone malowniczymi wzgórzami, porośniętymi lasami cedrowymi, po których hasają makaki… Do Azrou zdecydowanie warto przyjechać na wtorkowy suk (gdzie można spotkać członków okolicznych plemion Berberów i zakupić ich rękodzieła, np. wspaniałe, tkane ręcznie dywany), na pyszny obiad oraz dla jego czystego powietrza i pięknych widoków. Więcej o Azrou i okolicy przeczytacie na naszej stronie internetowej: www.babafrica.com > miasta > Azrou

Azrou is a very charming, colorful Berber town in the heart of the Middle Atlas, surrounded by picturesque hills, covered with cedar forests, at which live famillies of macaques… Azrou is definitely worth visiting, especially on Tuesday souk (where you can meet members of the local Berber tribes and buy their handicrafts, for example a wonderful, handmade carpets), for having a delicious moroccan dinner and for its clean air and beautiful views.

Azrou est une très jolie ville berbère au cœur du Moyen Atlas, entourée de collines pittoresques, couverte de forêts de cèdres, à laquelle familles de macaques vivent … Azrou est absolument vaut le détour, surtout pour le mardi souk (où vous pouvez rencontrer les membres des tribus berbères locales et acheter leur artisanat, par exemple, un merveilleux tapis faits main), pour avoir un délicieux lunch marocain et pour son air pur et de belles vues.